CAT  CAST  ENG
NOTA LEGAL SOBRE ELS SERVEIS DE LLAURADÓ ASSESSORS, LLOC WEB I PROTECCIÓ DE DADES:

El domini d’internet www.llauradoassessors.com és propietat de Simon Llauradó Lavado, i està gestionat i administrat integrament per LLAURADÓ ASSESSORS, SL amb NIF núm. B66005182 i domicili al carrer Balmes, 221, Esc. B, 2n 1a de Barcelona (C.P.: 08006) i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al Volum 43709, Foli 1,  Full 436153, Inscripció 1a.

L’objectiu de LLAURADÓ ASSESSORS amb aquest lloc web és presentar els serveis d’assessorament fiscal i comptable, laboral, jurídic, i de consultoria d’empreses, la localització del despatx i dades de contacte i altres serveis relacionats que pugui oferir el despatx. LLAURADÓ ASSESSORS es regeix pels Principis deontològics dels Economistes que es poden consultar a pàgina web del Col·legid’Economistes de Catalunya: www.coleconomistes.com.

Sivol posar-se en contacte amb LLAURADÓ ASSESSORS per qualsevol qüestió relacionada amb la nostra activitat professional o per qualsevol altre motiu pot fer-ho a l’adreça indicada anteriorment, per carta, o bé per e-mail a l’adreça de correu electrònic: info@llauradoassessors.com.

CONDICIONS GENERALS

Aquestes condicions generals regulen el funcionament del lloc web www.llauradoassessors.com. La visita del lloc web suposa la acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les presents condicions. Si vostè no està d’acord amb les presents condicions no tindrà dret a visitar aquesta pàgina web.

El servei del lloc web de LLAURADÓ ASSESSORS és gratuït i no és necessària subscripció o registre previ. LLAURADÓ ASSESSORS podrà modificar, sense avís previ, la informació continguda a la pàgina web, així com la seva configuració, disseny i presentació.

Vostè es compromet a utilitzar el lloc web i continguts segons les lleis i les presents condicions d’utilització, a no utilitzar-lo amb finalitats o efectes il·lícits, contraris als interessos i drets de tercers o d’aquestes mateixes condicions. No podrà manipular les dades identificatives i de configuració del lloc web, el nom de la marca i marques o noms comercials utilitzats.

LLAURADÓ ASSESSORS no es fa responsable dels virus o altres elements que pugin produir alteracions en els sistemes informàtics, introduïts per terceres parts o en els fitxers o documents electrònics que es puguin descarregar, així com als "links”o enllaços amb tercers que es facilitin al lloc web. Tanmateix LLAURADÓ ASSESSORS exclou qualsevol responsabilitat per aquesta qüestió. Tampoc no es fa responsable de la veracitat dels continguts de tercers als "links” o enllaços aque s’accedeixi a través d’aquesta pàgina web.

LLAURADÓ ASSESSORS es compromet a no trametre comunicacions comercials sense identificar-les com a tal, segons s’estableix a la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Correu Electrònic. No es considerarà com a comunicació comercial la informació que es trameti als clients i col·laboradors de LLAURADÓ ASSESSORS, sempre que aquesta tingui com a contingut respostes a consultes efectuades sobre els serveis de LLAURADÓ ASSESSORS així com qualsevol altra pregunta o comunicació relacionada amb l’activitat pròpia que ofereix LLAURADÓ ASSESSORS, o contractades prèviament. En qualsevol cas LLAURADÓ ASSESSORS posa a disposició dels interessats les dades de contacte i la informació corresponent a protecció de dades segons la Llei Orgànica 15/1999, de 13 dedesembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Les presents condicions, així com qualsevol relació entre vostè i LLAURADÓ ASSESSORS es regirà per la legislació espanyola. Per qualsevol qüestió litigiosa entre vostè i LLAURADÓ ASSESSORS derivada del contingut d’aquestes condicions o visita a la pàgina web, totes dues parts, amb renuncia expressa aqualsevol altre fur que els pogués correspondre, es sotmeten a la jurisdicció i competència exclusiva dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

PROTECCIÓ DE DADES

Als efectes d’allò que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, LLAURADÓ ASSESSORS, SL / Simon Llauradó Lavado li informa de que les dades personals facilitades per vostè seran incorporades a un fitxer automatitzat titularitat de LLAURADÓ ASSESSORS / Simon Llauradó Lavado amb la finalitat de gestionar i mantenir la relació amb la nostra assessoria, prestar els serveis d’assessorament i gestió encomanades i/o contractades, i mantenir-los informats, per correu electrònic o qualsevol altre mitjà, de les novetats i notícies de l’entitat i/o legals relacionades amb la nostra activitat.

La tramesa d’un correu electrònic o e-mail de consulta suposa el consentiment del remitental tractament de les dades incloses al correu. En cas d’habilitar-se i utilitzar-se formularis a la pàgina web autoritza, igualment, a la seva utilització amb les mateixes finalitats.

LLAURADÓ ASSESSORS posa a disposició dels usuaris uns formularis que hauran d’emplenar-se amb dades verdaderes, exactes, completes i actualitzades per tal de prestar els serveis propis de l’assessoria. La falta d’aquestes dades o el subministrament de dades incompletes, necessàries per la prestació dels serveis podrà suposar el no registre de l’usuari o la denegació dels serveis sol·licitats. Les dades facilitades en aquests formularis suposen el consentiment de l’usuari al tractament de les seves dades fins al moment d’exercir els drets indicats.

Tanmateix li informem de la possibilitat de exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant petició escrita dirigida a LLAURADÓ ASSESSORS, SL per correu electrònic a info@llauradoassessors.com o bé al carrer Balmes, 221, Esc. B, 2n 1a – 08006 Barcelona.


Nota: Aquesta pàgina ha estat creada integrament en català. Les versions en altres idiomes són traduccions automàtiques. En cas de dubte prevaldrà únicament i exclusiva la versió en català.


Llauradó Assessors a les xarxes socials:

Llauradó Assessors a Facebook
Llauradó Assessors a Twitter
Bloc de Llauradó Assessors


Inici

     Aribau, 278, 1r 2a - 08006 Barcelona - Tel. (+34) 93 368 98 37