Àrea Comptable

  • Control i revisió de la comptabilitat
  • Mecanització i confecció de la comptabilitat
  • Comptes Anuals i registre al Registre Mercantil corresponent
  • Confecció dels llibres oficials
  • Anàlisi de balanços