Àrea Jurídica - Mercantil

  • Constitució de societats
  • Modificacions estatutàries
  • Dissolucions i liquidacions- Reestructuració d'empreses i organització empresarial
  • Domiciliació de societats