Àrea Laboral

  • Altes i baixes d'autònoms (RETA)
  • Confecció de nòmines- Butlletins de la Seguretat Social- Altes i baixes de treballadors
  • Certificats de retencions
  • Confecció i presentació de contractes
  • Confecció dels models de retencions
  • Consultes i atenció a treballadors particulars