ESTABLIMENT URGENT D’ESTANCES PER NADAL

Possibilitat de sol•licitar al jutjat coneixedor del cas un règim de visites amb els menors per les festes de Nadal en ser previsible que no hi haurà sentència abans d’aquestes dates

Iniciat un procés de divorci o família, en el qual s’han de prendre mesures en relació amb els fills menors, pot sorgir la necessitat que s’estableixi alguna d’aquestes mesures de caràcter urgent, que no poden esperar a que surti la sentència.

Un supòsit habitual es dona quan s’apropa el Nadal i un dels progenitors pretén que el menor surti del territori espanyol per a passar uns dies al seu país d’origen, cosa que fa que resulti previsible que no sortirà la sentència del judici que es va iniciar abans d’aquestes dates.

En aquests casos, la part interessada pot presentar un escrit al jutjat, amb la deguda fonamentació amb relació a l’interès del menor, per a sol·licitar aquesta autorització. Aquest escrit es trasllada a les parts i es celebra una compareixença en la qual s’escolten les versions de cada progenitor. El jutge resol en base a l’interès superior del menor, concedint o denegant l’autorització demanada.

Cal deixar clar que aquesta solució no l’admeten tots els jutjats. Alguns estimen necessari iniciar un procediment a part: un expedient de jurisdicció voluntària. Sigui com sigui, el tràmit d’aquest expedient és similar al que es seguiria en el cas anterior.