ACCÉS A MISSATGES DE WHATSAPP DEL MENOR

Aportació a procediment per mals tractes de les converses de WhatsApp del fill menor amb l’altre progenitor

ACCÉS A MISSATGES DE WHATSAPP DEL MENOR

Es considera il·lícit que els progenitors accedeixin als mòbils dels seus fills menors d’edat, sempre que no hi hagi evidències o sospites de comportaments irregulars o que d’alguna manera puguin suposar un risc per a la integritat física i/o moral o per a la indemnitat sexual d’aquests. Posem, per exemple, que es sospita d’un atac al menor o d’un episodi de bullying o sèxting, o que és el fill mateix qui comet l’atac a altres nens.

Es configura, doncs, com un deure de vigilància i una facultat de control derivada de l’exercici de les obligacions pàtries o responsabilitat parental en benefici del fill. És a dir, els progenitors no tenen accés il·limitat als dispositiu dels fills, sinó que només hi poden accedir si és amb la clara finalitat de protegir la integritat física i/o psíquica del menor.

Aquesta intromissió a la intimitat del menor no està justificada si no suposa algun tipus de benefici o protegeix d’alguna manera el menor; i no diguem ja si el que s’amaga darrere d’aquesta intromissió és un afany de perjudicar o imputar l’altre progenitor, cas en què possiblement s’incorri en delicte.

Això ocorre quan el progenitor que accedeix a aquests continguts privats del menor per a extreure una conversa d’aquest amb l’altre progenitor té l’objectiu d’imprimir-la en paper, protocol·litzar-la notarialment i aportar-la en un procediment penal —de mals tractes, per exemple— contra aquest.

En tot cas, la manera adequada de procedir seria, un cop requisat el telèfon del menor, aportar-lo al jutjat perquè sigui el jutge qui accedeixi al contingut del dispositiu, amb les degudes garanties i respecte dels drets del menor.

 

Si us trobeu en una situació anàloga a la que acabem de descriure, els nostres professionals us assessoraran adequadament i defensaran els vostres interessos i els drets dels vostres fills menors.