COMUNITATS DE PROPIETARIS I PROTOCOLS COVID-19

Elaboració de protocols per part de les comunitats de propietaris per a assegurar el distanciament social en el procés posterior a l’estat d’alarma respecte a l’ús d’elements comuns

COMUNITATS DE PROPIETARIS I PROTOCOLS COVID-19

En la situació actual derivada del covid-19 cal plantejar-se si les comunitats de veïns haurien d’elaborar, com a normes de règim intern aprovades en junta, uns protocols que disciplinin l’ús dels serveis comuns com piscines d’estiu o d’hivern, zones recreatives, jocs infantils, gimnàs, etc.

Noteu que davant de les exigents mesures de distanciament social imposades fins que es pugui assegurar la vacuna contra el virus, les mesures de distanciament social recomanades a nivell mundial tenen especial raó de ser en les comunitats de propietaris, on la proximitat entre comuners pot ser major.

  • Sembla raonable un protocol de normes d’ús de les zones comuns que estableixi torns i horaris de caràcter rotatori, mecanismes reguladors de l’ús d’aquests serveis i instal·lacions comuns, etc.
  • Les normes han de ser objecte d’acord exprés, sempre respectant tant la llei com els estatuts, tret que aquests es modifiquin, amb les dificultats que això comporta.
  • La protocol·lització de normes s’hauria de dur a terme a través d’un reglament específic de règim interior previst a la llei de propietat horitzontal que permet, de manera simple per com s’aprova —majoria simple—, però amb la participació dels propietaris, adequar las restriccions actuals a l’ús dels elements comuns de la manera més convenient per a tots els propietaris.
  • Quant a les sancions que es podrien establir en cas d’incompliment de les mesures acordades un cop finalitzi la desescalada —ja que mentre aquesta duri seran les autoritats les que estableixin les respectives sancions mitjançant les denúncies formulades pels seus agents—, sembla difícil establir-les, més enllà de poder acudir al procediment que correspongui perquè es condemni el comuner incomplidor a sotmetre’s-hi.
  • Compte si les normes de distanciament que es decideixen són una transposició de la legislació existent, ja que s’indueix a error en els obligats que deixen de saber si la regla és obligatòria amb caràcter general o és per la normativa mateixa de la comunitat, i més error encara quan la legislació resulta posteriorment modificada.

Els nostres professionals us poden assessorar adequadament en l’elaboració i proposta de protocols perquè s’aprovin en junta de propietaris conforme a la legislació aplicable.


Subscriu-te a nostra newsletter