Cotitzacions

Recordeu alguns casos especials en matèria de cotització

Cotitzacions

Pluriactivitat. Quan un treballador cotitza simultàniament al règim general i al RETA, té dret a la devolució del 50 % de l’excés en què les seves cotitzacions per contingències comunes hagin superat una determinada suma (amb el límit del 50 % de les seves cotitzacions per contingències comunes al RETA).

  • Per a tenir dret a la devolució dels excessos ingressats el 2020 (devolució que es durà a terme d’ofici abans de l’1 de maig), s’exigeix haver ingressat una quantitat superior a 13.822,06 euros.
  • Per a la devolució dels excessos ingressats el 2021 (devolució que s’efectuarà el 2022) caldrà haver ingressat una quantitat de 12.917,37 euros (suma inferior a la que s’exigia el 2020).

Jubilació activa. En general, rebre la pensió de jubilació és incompatible amb tenir una feina a compte propi o d’altri, excepte en els casos de «jubilació activa». Doncs bé, la cotització especial aplicable en aquests casos (que era del 8 % fins el 2020) ha passat al 9 % a partir de 2021 (un 7 % a càrrec de l’empresari i un 2 % a càrrec del treballador).

Treballadors de la llar. Durant el 2021 s’aplicarà una reducció del 20 % en la quota empresarial. Aquesta reducció serà del 45 % en cas de contractar un cuidador en una família nombrosa.

Risc durant l’embaràs. Si, com a conseqüència del possible risc per a l’embaràs, a l’afectada se li assignen noves funcions compatibles amb el seu estat, l’empresa podrà aplicar una reducció del 50 % en les quotes empresarials per contingències comunes durant el temps de permanència al nou lloc de treball.

 

 

 

El nostre departament laboral us resoldrà els dubtes que pugueu tenir en matèria de personal, cotitzacions i recursos humans.