DIVORCI, NEGOCIACIÓ DE CONVENIS

Els acords que pacten els cònjuges no suposen cap obligació als bancs amb els quals tenen un préstec hipotecari

DIVORCI, NEGOCIACIÓ DE CONVENIS

Tot i que des de fa dècades és habitual que els matrimonis en procés de divorci hagin de liquidar béns comuns o guanys gravats amb un préstec hipotecari del mateix caràcter, no s’acaba de corregir una pràctica en la negociació dels convenis de divorci que provoca confusió i sorpresa als signants quan s’intenta fer valdre.

Parlem de convenis de divorci en què els cònjuges acorden l’adjudicació d’un immoble, habitualment el que ha sigut l’habitatge familiar durant la normalitat matrimonial i sobre el qual encara pesa el préstec amb què es finança la compra, a un d’aquests cònjuges, que d’ara endavant assumeix la part que li ho adjudica, i s’obliga a alliberar l’altre del mateix. Dit planerament, que deixi de sortir als papers.

El problema és que es tracta d’un acord que afecta un tercer, el banc, que no és part del procés matrimonial i, com a conseqüència d’això, no queda vinculat per aquest conveni regulador, tot i que arribi a ser aprovat per la sentència.

Per això és recomanable no signar aquestes clàusules sense escoltar prèviament com el banc ens manifesta que hi està conforme. En un altre cas, no es pot deixar de tenir en compte que les entitats financeres tenen els drets garantits per contracte, formalitzat per escrit. La majoria d’aquests préstecs contemplen la responsabilitat solidària d’ambdós cònjuges i en un procés matrimonial no és possible enervar les garanties del prestador sense el seu consentiment.

Si finalment es porta al procés un conveni amb una clàusula d’aquest estil i la sentència convalida aquest acord, el que realment està imposant és una obligació de fer, és a dir, que l’excònjuge compromès emprengui l’activitat necessària per a aconseguir alliberar l’altre de la condició de deutor del préstec. Tot i així, no és una obligació de resultat, ja que depèn del banc, que no té obligació de transigir.

Una altra qüestió és que aquest excònjuge incompleixi els pagaments que li corresponen i que el banc els reclami i/o executi sobre l’altre. Si ocorre això, lògicament l’excònjuge perjudicat no es trobarà inerme per a reclamar-li el que li correspon conforme al que van acordar.

 

 

Si necessiteu un advocat per a tramitar un procés de divorci, els nostres professionals us assessoraran adequadament per a arribar a un acord satisfactori per a tothom o emprendran l’activitat necessària per a defensar els vostres interessos.