IMMIGRACIÓ. PROTECCIÓ DE MENORS NO ACOMPANYATS

Com es valora la negativa d’un jove immigrant a la prova de determinació de la seva edat a l’efecte de saber si es tracta d’un menor?

IMMIGRACIÓ. PROTECCIÓ DE MENORS NO ACOMPANYATS

El Tribunal Suprem (TS), en una sentència recent, ha donat la raó a un jove immigrant que havia reclamat la protecció que la llei confereix als menors d’edat i que se li havia negat per ser declarat major d’edat, malgrat que la documentació que va presentar al respecte indicava el contrari.

Les primeres vegades que va contactar amb el personal espanyol, el jove va manifestar ser major d’edat. No obstant això, més endavant decideix acudir a la Fiscalia de Menors i sol·licitar tutela aportant certa documentació que el fiscal considera insuficient a efecte de determinar l’edat que té, elaborada en part a l’ambaixada i al consolat del seu país després d’entrar a Espanya. Per aquest motiu, el fiscal decideix que se sotmeti a la prova mèdica de determinació de l’edat. En oposar-s’hi el jove immigrant, que assenyala que als documents aportats, no impugnats ni sospitosos de ser veraços, ja hi consta que és menor d’edat, el fiscal el declara major d’edat.

Patint d’això, l’entitat pública de la comunitat autònoma poc després li denega protecció de menor d’edat, decisió administrativa que el jove impugna judicialment en entendre que no és conforme a dret desatendre la sol·licitud d’un menor que certifica la seva edat amb documentació vàlida, però els tribunals tampoc no li donen la raó.

És aleshores quan decideix recórrer al TS, que en aquesta sentència recorda que el criteri prioritari és la protecció del menor que es troba al nostre país sense família i, per tant, en situació d’alta vulnerabilitat. Adverteix que quan reclama tutela davant la Fiscalia, el jove no està indocumentat, ja que els papers que aporta demostren la seva identitat i que és menor d’edat.

Davant la falta d’impugnació de la documentació, ni és raonable considerar-lo indocumentat ni és raonable que prevalguin dubtes que aquesta documentació aclareix. Que el jove manifestés ser major d’edat en un primer moment no és determinant, ja que és un comportament habitual en immigrants d’aquest perfil que creuen que així trobaran feina. Quant a la negativa a sotmetre’s a la prova d’edat, és coherent amb la documentació aportada i l’exigència que les proves de determinació de l’edat no es practiquin de manera indiscriminada que contempla la Llei Orgànica de Protecció del Menor.

En matèries d’immigració, protecció de menors i impugnació de les  resolucions administratives que se’n deriven, els nostres professionals es posen a la vostra disposició en defensa dels vostres drets.


Subscriu-te a nostra newsletter