IMPAGAMENT DE PENSIONS

Constitueix una forma de violència econòmica castigada amb una pena de fins a un any de presó en els casos més greus

IMPAGAMENT DE PENSIONS

El Codi Penal castiga amb pena de presó de fins a un any i multa a qui deixa de pagar durant dos mesos consecutius o quatre no consecutius la pensió alimentària establerta en un procés de família.

El Tribunal Suprem (TS) acaba de condemnar un home que havia deixat de pagar aquesta prestació a favor dels seus fills menors de manera reiterada —fins al punt d’acumular una quantitat superior als 30.000 euros— a sis mesos de presó i multa de 14 mesos, amb quota diària de 10 euros per dia.

El TS ha tingut en compte que l’actitud del condemnat deixava els seus fills de curta edat en un estat de necessitat i carència de mitjans de subsistència i que a més repercutia negativament en l‘altre progenitor que ostenta la custòdia dels menors, que es veu obligat a fer un esforç especial de cura i atenció cap als fills, comprometent les seves pròpies necessitats, per a cobrir les atencions que l’altre no presta.

El TS ha tatxat aquesta conducta de “violència econòmica” per suposar l’incompliment d’una obligació que no s’hauria d’exigir ni per llei ni per resolució judicial, sinó que s’hauria de complir pel propi convenciment de l’obligat a cobrir les necessitats dels seus fills.

El condemnat va dur a terme, a més, una activitat d’ocultació i sostracció de patrimoni amb el propòsit d’eludir aquesta responsabilitat, que el porta també a la condemna pel delicte d’aixecament de béns, pel qual se li imposa la pena d’un any i sis mesos.

Davant l’incompliment per part de l’altre progenitor de les obligacions econòmiques que li corresponen, els nostres professionals valoraran les vies més adequades en defensa dels vostres interessos i els dels vostres fills.