Incentius a la cotització vigents el 2021

Existeixen incentius tant per signar contractes indefinits com temporals

Incentius a la cotització vigents el 2021

Contractació indefinida

Desocupats de llarga durada. Si contracteu de manera indefinida un desocupat inscrit a l’oficina d’ocupació almenys 12 mesos dels 18 anteriors a la contractació, podreu aplicar una bonificació de 1.300 euros anuals en les vostres cotitzacions durant tres anys si contracteu un home i de 1.500 euros anuals si contracteu una dona. Si el contracte se celebra a temps parcial, la bonificació serà proporcional a la jornada pactada.

Conversió. La transformació de determinats contractes en indefinits permet aplicar una bonificació en les cotitzacions. Per exemple:

  • Les empreses amb menys de 50 treballadors podran aplicar una bonificació de 41,67 euros al mes (58,33 en cas de dones) durant tres anys si converteixen en indefinit un contracte de pràctiques o de relleu.
  • Transformar un contracte per a la formació en un contracte fix suposa una bonificació de 1.500 euros anuals durant tres anys (1.800 euros en cas de dones).

 

Familiars de l’autònom. Els autònoms poden aplicar una bonificació en les cotitzacions si contracten de manera indefinida determinats familiars que cotitzin al Règim General. La bonificació és del 100 % de les quotes per contingències comunes durant 12 mesos.

Temporals

Formació. Si es signa un contracte per a la formació amb una persona desocupada, l’empresa pot aplicar una bonificació del 100 % de les quotes (o del 75 % si té 250 treballadors o més).

Interinitat. La contractació d’un desocupat per a substituir un treballador en situació de maternitat o paternitat dona dret a una bonificació del 100 % en tots dos empleats. I si contracteu una persona que porti més d’un any cobrant l’atur per a substituir empleats en excedència per cura de fills o altres familiars dependents, tindreu dret a una bonificació en el contracte d’interinitat del 95 %, 60 % i 50 % durant el primer, segon i tercer any, respectivament.

Discapacitats

La contractació indefinida de discapacitats dona dret a una bonificació de 4.500 euros anuals durant el temps que el contracte sigui vigent. Si el contracte és temporal, la bonificació és de 3.500 euros anuals durant tota la vigència.

Si es signa un contracte d’interinitat amb un discapacitat a l’atur per a substituir discapacitats en IT, existeix una bonificació del 100 % de les quotes.

 

 

El nostre departament laboral us assessorarà sobre les possibles bonificacions aplicables en el vostre cas.