Mesures sanitàries i Inspecció de Treball

La Inspecció controlarà que les empreses adopten mesures de protecció davant del risc de contagi de coronavirus.

Mesures sanitàries i Inspecció de Treball

La Inspecció de Treball ha publicat un criteri tècnic que indica les actuacions que durà a terme per a controlar que les empreses adopten mesures de prevenció i higiene per a fer front a la crisi sanitària ocasionada per la covid-19. Feu clic aquí per a obtenir el criteri tècnic publicat. Segons aquest document:

  • La Inspecció vigilarà el compliment de les mesures sanitàries a les empreses i centres de treball. Per exemple, que s’adopten mesures de ventilació, neteja i desinfecció adequades a les característiques dels centres de treball, o que es posa a disposició dels treballadors aigua i sabó o gels hidroalcohòlics o desinfectants.
  • S’exigirà el compliment de les mesures indicades mitjançant requeriment. A partir d’aquí, si aquests requeriments s’incompleixen, es procedirà a estendre actes d’infracció.

 

 

 

Un nou criteri tècnic de la Inspecció indica les actuacions inspectores que es duran a terme.


Subscriu-te a nostra newsletter