Revisió de bases dels rellevistes

La Seguretat Social comprovarà que les empreses cotitzen correctament pels treballadors rellevistes.

Revisió de bases dels rellevistes

La jubilació parcial és la modalitat de jubilació que permet reduir la jornada (i el salari, de manera proporcional) i accedir a la jubilació per la part de jornada no treballada. Si un dels vostres treballadors vol accedir a aquesta jubilació parcial però de manera anticipada (abans d’arribar a l’edat legal de jubilació), la vostra empresa ha de signar un contracte de relleu per a cobrir la jornada que el jubilat ha deixat de dur a terme.

Doncs bé, en aquests casos la llei exigeix que la base de cotització del rellevista sigui d’almenys el 65 % de la mitjana de les bases dels últims sis mesos computats per a calcular la pensió del jubilat (tot i que el salari del rellevista sigui inferior). I com que algunes empreses no compleixen aquest requisit, la Tresoreria iniciarà un procés de revisió de les bases de cotització dels treballadors rellevistes. En concret:

  • La Seguretat Social ha avisat que es verificaran les bases de cotització dels treballadors rellevistes dels períodes de liquidació compresos entre febrer de 2017 i agost de 2020.
  • Les diferències detectades per cada treballador rellevista en cada període i codi de compte de cotització s’inclouran en una liquidació L90, amb un recàrrec del 20 %.

 

 

El nostre departament laboral us resoldrà qualsevol dubte en matèria de contractació i cotització a la Seguretat Social.