Xec restaurant: també en teletreball

L’entrega de xecs restaurant també està exempta d’IRPF per als empleats que duen a terme teletreball

Xec restaurant: també en teletreball

L’entrega de xecs restaurant als empleats està exempta en l’IRPF d’aquests sempre que es compleixin els requisits i es portin els controls previstos en la llei (controls que, a la pràctica, ja faciliten les empreses especialitzades que comercialitzen aquesta modalitat de pagament):

  • La quantitat que no tributa és de fins a 11 euros diaris.
  • L’empresa que dona ocupació ha de portar un control dels xecs entregats a cada treballador, que han d’estar numerats, s’han d’expedir de manera nominativa i han d’indicar quin import nominal tenen.
  • Els xecs s’han d’utilitzar en establiments d’hostaleria en dies hàbils en què, a més, el treballador no hagi meritat dietes per manutenció..
  • Els xecs no es poden transmetre ni reemborsar, i la quantitat no consumida en un dia no es pot acumular a un altre.

Doncs bé, recentment la normativa ha aclarit que els empleats que teletreballen també poden seguir gaudint de l’exempció (amb efectes retroactius de de l’1 de gener de 2020). Així, l’exempció també es dona quan el treballador recull el menjar en un establiment d’hostaleria o inclús si se li entrega al seu centre de treball o al lloc escollit per a teletreballar (que pot ser el seu propi domicili).

 

 

El nostre departament fiscal us assessorarà sobre les formes de retribució que gaudeixen d’avantatges fiscals per als empleats.